Hej

Nästa år infaller löneutbetalningarna enligt nedan. Många vill veta vilka månader som 5-veckors lönen utfaller.

Utbetaln Lön för
2021-01-25 v51-v1
2021-02-25 v2-v6 5v
2021-03-25 v7-v10
2021-04-23 v11-v14
2021-05-25 v15-v19 5v
2021-06-25 v20-v23
2021-07-23 v24-v27
2021-08-25 v28-v32 5v
2021-09-24 v33-v36
2021-10-25 v37-v40
2021-11-25 v41-v45 5v
2021-12-22 v46-v49

Med vänliga hälsningar,
Lena Hed