Hej

Nästa år infaller löneutbetalningarna enligt nedan. Många vill veta vilka månader som 5-veckors lönen utfaller.

Utbetalas
2022-01-25 v50 – v1
2022-02-25 v2 – v6 5 v
2022-03-25 v7 – v10
2022-04-25 v11 – v15 5 v
2022-05-25 v16 – v19
2022-06-23 v20 – v23
2022-07-25 v24 – v28 5 v
2022-08-25 v29 – v32
2022-09-23 v33 – v37 5 v
2022-10-25 v38 – v41
2022-11-25 v42 – v45
2022-12-21 v46 –  v49

Med vänliga hälsningar,
Lena Hed