Utbetalningsveckor 2022

Hej Nästa år infaller löneutbetalningarna enligt nedan. Många vill veta vilka månader som 5-veckors lönen utfaller. Utbetalas 2022-01-25 v50 – v1 2022-02-25 v2 – v6 5 v 2022-03-25 v7 – v10 2022-04-25 v11 – v15 5 v 2022-05-25 v16 – v19...

Informationsbrev 31/1-20

Här följer lite allmän information.. Nu har snart alla genomfört hälsoundersökningen. Jag kommer att få en liten sammanfattning (generellt inte på individnivå) hur vi mår. Jag ska träffa Jessica i början av mars för lite genomgång, sen mailar jag ut information till...

Utbetalningsveckor 2020

Jag har redan nu gjort i ordning vilka veckor lönerna betalas ut med nästa år… I och med att vi startar året med en 5-veckorsutbetalning 25/1 så hinner vi med 5 st utbetalningar för 5-veckorslön nästa år (jan, mars, juni, sept och nov).   Utbetaln Lön för  ...

Avslutade och påbörjade projekt

Alla är nu tillbaka efter semestern med ny kraft och energi. Vi har avslutat det hittills största projektet i företagets historia (Brf Grand Hotel) och har gjort klart med ytterligare ett stort projekt i samma kvarter – nämligen en ombyggnation av SBAB:s lokaler...

Informationsbrev 4/10-19

Information Vi har medvetet väntat med att skicka ut informationsbrev eftersom det har varit många projekt där vi väntat på besked/beslut. Nu har en del beslut blivit fastställda och vi har även fått några inväntade påskrifter… Pågående/inom kort påbörjade projekt:...