Om oss

”Vi har det stora företagets resurser men det lilla företagets fördelar när det gäller snabb kommunikation”

Karlstads Byggtjänst AB startade 1984. Vi är idag ca 60 anställda i företaget.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenörsansvar för genomförandet inom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt byggservice. Vi arbetar bl.a. inom nedanstående fokusområden: Entreprenad, Trivselhus, Fönsterbyten samt Byggservice.

Vi har det stora företagets resurser men det lilla företagets fördelar när det gäller snabb kommunikation.

Det är viktigt att vi inte bara har rätt personal anställd, det är även mycket viktigt att vi anlitar rätt leverantörer och underentreprenörer (UE).

Vi på Karlstads Byggtjänst jobbar i förtroende med ett mindre antal leverantörer och UE. Vi har valt detta arbetssätt för att vi tror att det ger oss möjlighet att leverera enligt kundens önskemål i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris. En kontinuerlig utvärdering av leverantörer och UE sker för att hålla högsta kvalitet. Något vi alltid vill eftersträva i allt vi tar oss ann, från ritningsbordet till färdig produkt.

Vi är anslutna till branschförbundet Byggföretagen.

Våra tjänster

Vi har lång och gedigen erfarenhet av totalentreprenörsansvar för genomförandet inom nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad samt byggservice.

Vi arbetar bl.a. inom nedanstående områden:

h

ENTREPRENAD

Vi arbetar med både större och mindre entreprenader. Våra beställare är fastighetsbolag, andra företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

VILLOR

Vi har idag ett långvarigt samarbete med Trivselhus vid genomförande av småhusentreprenader. Vi utför även byggnation av villor i andra utföranden (t.ex. lösvirkeshus), tillbyggnader och ombyggnader av småhus.

FÖNSTERBYTEN

Vi kommer hem till dig och mäter dina nuvarande fönster, och ger förslag på lämpliga fönsterval.

BYGGSERVICE

Vi arbetar med olika uppdrag inom byggservice åt t.ex. fastighetsbolag, andra företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

år i branschen

Anställda

Koppar kaffe denna vecka

KARLSTADS BYGGTJÄNST

KONTAKT

Karlstads Byggtjänst AB
Sågverksgatan 49A
652 21 KARLSTAD
Tel: 054-53 30 93
E-post:

info@karlstadsbyggtjanst.se