Pågående projekt

Här finner ni några av de pågående projekten vi har just nu.

Smådjursklinik

Nybyggnad av en smådjursklinik beläget på Nolgård.

Mercurius 14

Om- och tillbyggnad av SBAB:s lokaler i Mercurius 14. 

Trygghetsboende och daglig verksamhet

Ombyggnation och renovering av trygghetsboende i Storfors. Beställare Riksbyggen.

Ombyggnation och renovering för dagligverksamhet. Beställare Hammarö kommun.

Småhus, villor på kring Edsgatan, Trivselhus

Nybyggnation av villor via Trivselhus och Move home. Påbörjades under våren 2017.

KARLSTADS BYGGTJÄNST

KONTAKT

Karlstads Byggtjänst AB
Sågverksgatan 49A
652 21 KARLSTAD
Tel: 054-53 30 93
E-post:

info@karlstadsbyggtjanst.se