Pågående projekt

Här finner ni några av de pågående projekten vi har just nu.

Hammarötassen

Nyproduktion av 40 lägenheter. Byggstart hösten 2021 – Färdigt våren 2023

Edsgatan Park

Nybyggnation radhus. Byggstart hösten 2021 – Färdigt våren 2023

Sommaro Etapp 5

Nybyggnation 19 radhus. Byggstart hösten 2021 – Färdigt våren 2023

Hotell Fratelli

Ombyggnad samt påbyggnad av fastighet Hotell Fratelli. Byggstart hösten 2022 – Färdigt våren 2024 

Strandängarna

Nyproduktion 37 bostäder i två etapper på Göteborgsudden. Byggstart vintern 2022 – Färdigt sommaren 2024 (Etapp 1).

Småhus, villor på kring Edsgatan, Trivselhus

Nybyggnation av villor via Trivselhus och Move home. Påbörjades under våren 2017.

KARLSTADS BYGGTJÄNST

KONTAKT

Karlstads Byggtjänst AB
Sågverksgatan 49A
652 21 KARLSTAD
Tel: 054-53 30 93
E-post:

info@karlstadsbyggtjanst.se