Information
Vi har medvetet väntat med att skicka ut informationsbrev eftersom det har varit många projekt där vi väntat på besked/beslut.
Nu har en del beslut blivit fastställda och vi har även fått några inväntade påskrifter…

Pågående/inom kort påbörjade projekt:
Mercurius 14 (om- och tillbyggn SBAB) påbörjas nu och förväntad byggtid är 18 månader
Smådjursklinik Hammarö påbörjas nu och förväntad byggtid är 9 månader
Storfors trygghetsboende påbörjas nu och förväntad byggtid är 9 månader
Sätterstrand ombyggn daglig verksamhet påbörjas nu och förväntad byggtid 6 mån

Arvika Nybacken om- och tillbyggnad äldreboende början januari 2020 beräknad byggtid 12 mån
Koltrasten Färjestad nyprod. 37 lgh trolig byggstart våren 2020 beräknad byggtid 12 mån (försäljning krävs innan byggstart)
Edsgatan 9 parhus (18 lgh) Trivselhus trolig byggstart våren 2020 och beräknad byggtid  12 mån (försäljning krävs innan byggstart)
Hammarötassen etapp 1, 40 lgh nyprod.  trolig byggstart våren 2020 och förväntad byggtid 14 mån (försäljning krävs innan byggstart)
Bergvik verksamhetsanpassningar med trolig byggstart vintern 2019-2020 och förväntad byggtid 7 mån

Förutom ovan angivna projekt fortsätter
Småhus Trivsel
Klövern flertal både större och mindre projekt samt div övr byggservice

Som ni ser så blir det mycket efter årsskiftet… 2020 blir ett spännande år 😊

//Lena