Här följer lite allmän information..

Nu har snart alla genomfört hälsoundersökningen. Jag kommer att få en liten sammanfattning (generellt inte på individnivå) hur vi mår. Jag ska träffa Jessica i början av mars för lite genomgång, sen mailar jag ut information till er. Glöm inte att använda friskvårdsbidraget, 2500 kr/år, med brytdag 1/8 varje år. Vi godtar allt som Skatteverket godtar som friskvård.

Arbetsmässigt börjar det se lite bättre ut, men saker drar ändå ut på tiden lite… Men vi har mycket förväntade/planerade jobb framöver. Vi rullar prognos 18-24 månader framför oss och det ser väldigt bra ut!

Vi har anställt 3 nya snickare i år Robert, Thomas och Patrick plus en ny arbetsledare Tomas, som initialt arbetar med projektet i Arvika.

Pågående/inom kort påbörjade projekt:
Mercurius 14 (om- och tillbyggn SBAB) påbörjat och förväntad byggtid är 18 månader
Smådjursklinik Hammarö påbörjat och förväntad byggtid är 9 månader
Storfors trygghetsboende påbörjat och förväntad byggtid är 9 månader
Sätterstrand ombyggn daglig verksamhet är klart
Arvika Nybacken om- och tillbyggnad äldreboende börjar nu och beräknad byggtid 12 mån
Ombyggnad kontor Ramböll påbörjat och förväntad byggtid 6 månader
Bergvik verksamhetsanpassningar förväntas börja inom en snar framtid och förväntad byggtid 7 mån
Koltrasten Färjestad nyprod. 37 lgh trolig byggstart våren 2020 beräknad byggtid 15 mån
Edsgatan 9 parhus (18 lgh) Trivselhus trolig byggstart våren 2020 och beräknad byggtid  12 mån (försäljning påbörjad och går riktigt bra)
Hammarötassen etapp 1, 40 lgh nyprod.  trolig byggstart hösten 2020 och förväntad byggtid 14 mån (försäljning krävs innan byggstart)

Förutom ovan angivna projekt fortsätter
Småhus Trivsel där vi har fler bokade hus i vår än vi hade på hela förra året
Randviken (fd Klövern) flertal både större och mindre projekt samt div övr byggservice

Alla löneuppgifter för 2019 är nu klara till Skatteverket och Fora.

I fredags slutade de gamla ID06-korten att fungera. Alla hos oss har nya korten, men om ni har någon UE på bygget som har svårt att logga in så kan det kanske bero på detta.

Mer information kommer framöver. Ha en bra helg!

/Lena