Rosenlund etapp 1

Den första etappen ute på Rosenlund är nu färdigställd och slutkunderna har redan flyttat in. I senaste numret av fastighetsmarknaden kan ni läsa mer om projektet och om hur framtiden ser ut i etapp 2.