Pågående projekt

Här finner ni några av de pågående projekten vi har just nu.

Brf Grands Hotell, Prepart & Karlstad hus

Företages hittills största projekt som är en om- och tillbyggnation av stadens gamla grand hotell till 52 bostadsrätter med preliminär inflytt våren 2019. Mer information om projektet kan ni läsa om i artiklarna nedan:

De ska återskapa grand
Många Sugna på Grand
Bygger bostäder i Grand
Historiskt boende på högsta höjd
Hotellkänslan går igen i anrika Grand-huset
Skönheten på Grand hotell väcks till liv

Södra Sommarro, Riksbyggen

Den fjärde etappen med villor, kedjehus och parhus ute på Södra Sommaro. I denna etapp ska elva nya bostäder uppföras och inflytt sker hösten 2018.

Småhus, villor på kring Edsgatan, Trivselhus

Nybyggnation av villor via Trivselhus och Move home. Påbörjades under våren 2017.

KARLSTADS BYGGTJÄNST

KONTAKT

Karlstads Byggtjänst AB
Sågverksgatan 49A
652 21 KARLSTAD
Tel: 054-53 30 93
E-post:

info@karlstadsbyggtjanst.se